Logo
975
946
4
18.58
18.41
21.09

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi, 62 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer koşullar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan açıklamaya göre; Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz  Hastanesinde  657   sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun   4/B  maddesi kapsamında   çalıştırılmak   üzere  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan)  2020  KPSS  (B) grubu   puan   sıralaması   esas   alınmak   suretiyle   aşağıda   belirtilen   pozisyonlara   sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON
KODU
UNVANIADEDİBAŞVURU ŞARTLARI
101Eczacı1Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
102Hemşire24Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
103Hemşire15Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun
olmak.
104Hemşire5Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
105Hemşire3Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli
olmak.
106Hemşire3Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında
tecrübeli olmak
107Hemşire2Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
108Sağlık Teknikeri1Ortopedik Protez ve Ortez programı önlisans mezunu
olmak
109Sağlık Teknikeri1Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans mezunu olup patoloji laboratuvarında sitoloji alanında tecrübeli ve rutin patoloji alanında en az 1 yıl çalışmış
olmak.
110Sağlık Teknikeri1Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak ve en az 6 ay anjiyo işlemlerinde tecrübeli olmak.
111Sağlık Teknikeri1Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak.
112Sağlık Teknikeri2Anestezi Programı önlisans mezunu olmak.
113Laborant1Tıbbi Laboratuvar Programı önlisans mezunu olmak.
114Röntgen Teknisyeni1Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümü mezunu olmak
(Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapmak üzere).
115Diğer Sağlık
Personeli
1Odyoloji Lisans mezunu olup alanında en az bir yıl
çalışmış olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1-  T.C.  vatandaşı  olup,  657  sayılı  Kanun’un  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-  Adaylar  hemen  göreve  başlatılacağı  için  göreve  başlamasına  engel  bir  durumunun

olmaması (Sağlık Dahil).

4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6-   Son   1   (bir)   yıl   içerisinde   sözleşmeli   personel   olarak   istihdam   edilenlerden, hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya  sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç)  sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar  uyarınca KPSS  puan  şartı  aranmamaktadır. Birden  fazla  başvuru  olması  durumunda bu pozisyon için sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,

2-  Diploma  veya  çıkış  belgelerinin  fotokopisi  (e-Devlet  üzerinden  alınacak  belgeler geçerlidir),

3- Başvurulan  unvan  için  istenmiş  ise  sertifika,    çalışma  ve  tecrübeye  ilişkin  belge (Sertifika  Sağlık  Bakanlığı  Sertifikalı  Eğitim Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olmalıdır)

4-  Lisans   mezunları  2020   KPSSP3   puanını,    Ön   lisans   mezunları  2020   KPSSP93 puanını,  Ortaöğretim  mezunları  2020  KPSSP94 puanını gösteren belge

5-  1  adet  fotoğraf  ile  birlikte  Trakya  Üniversitesi  Rektörlüğüne  şahsen  başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan  Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not:

 Adaylar sadece tek bir unvan için pozisyon kodu belirterek başvuru yapacaklardır.

Başvuru   bitim   tarihinden   sonraki   beş   iş   günü   içerisinde   KPSS   (B)   grubu   puan sıralaması  yapılarak  sonuçlar,  www.trakya.edu.tr  adresinde  duyurulacaktır.  Bu  duyuru  tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

 

 

 

İlgili Haberler

Okunanlar