Logo
975
946
4
18.58
18.41
21.09

Trabzon Üniversitesi 1 Doktor Öğretim Üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu, ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan açıklmaya göre; Trabzon Üniversitesi 1 Doktor Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemize 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca doktor öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemize 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca doktor öğretim üyesi alınacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekir.
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL veya YDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
B) İSTENEN BELGELER
a) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;
1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi ve buna ilişkin puan tablosu)
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört ) adet taşınır bellek ve ya CD.
C) GENEL AÇIKLAMALAR
1) Adaylar, başvuru dilekçesinde (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hariçtir).
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı / Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
6) Güncel (başvuru döneminde alınmış olmalı) adli sicil belgesi (Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı)’de başvuru belgelerine eklenmelidir. 
7) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları
yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8) İstenen belgelerin onaylı olması zorunlu değildir (Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).
9) İdarenin gerekli görmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
10) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 16.00’da) biter. Süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular
kabul edilmeyecektir. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.
11) Başvurular şahsen veya posta ile Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimine (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Fatih Kampüsü Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat / Trabzon) yapılacaktır.
12) Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
D) BAŞVURU TAKVİMİ

Kadro
Türü
İlan TarihiSon Başvuru
Tarihi
Başvuru Adresi
Öğretim Üyesi04/06/202118/06/2021Trabzon Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimi. (Fatih Kampüsü Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci
Bulvarı 61335, Akçaabat / TRABZON)

İlgililere ilanen duyurulur. 

İlan NumarasıKadronun İlan Edildiği BirimKadroAçıklama
AdediDerecesiUnvanı     
20210601Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
11Doktor Öğretim ÜyesiHukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamlamış olmak. Tercihen doktora tez konusu
Anayasa Hukuku alanında olmak.
 Toplam1   

 

 

 

İlgili Haberler

Okunanlar