Logo
975
946
4
18.58
18.41
21.09

Kayseri Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 Öğretim Üyesi alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda, aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer başvuru koşulları yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kadir Has Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alımı yapılacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. "ifadelerine yer verildi.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
2-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
3-Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)
4-Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.
5-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
6-İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10606/10614 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
7-Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
9-Profesörler Doçent kadrosuna müracaat edemezler.

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
-2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayınlarını kapsayan takım dosya (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde), Hizmet Belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. (Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
-YÖKDİL veya YDS sınavından; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde yukarıda belirtilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak.
-Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak.

Not:
-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

İLAN
NO
BİRİMİBÖL/ABD/ASD/PROGUNVANDRCADETAÇIKLAMA
1001Develi İslami İlimler
Fakültesi
Osmanlı Türkçesi ve
İslami Türk Edebiyatı
Doçent31İslam Tarihi ve Sanatları Alanında
Doçentliğini Almış Olmak.
1002Uygulamalı Bilimler FakültesiMuhasebe ve Finans YönetimiDoçent11Muhasebe Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Muhasebe Bilgi Sistemi ve
Denetim Konusunda Çalışmaları Olmak.
1003Uygulamalı Bilimler FakültesiMuhasebe ve Finans YönetimiDoçent21Muhasebe Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Lojistik ve Sağlık İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları Alanında
Çalışmaları Olmak.
1004Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek YüksekokuluGıda TeknolojisiDoçent21Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Süt Ürünleri Konusunda Çalışmalar Yapmış
Olmak.

 

 

İlgili Haberler

Okunanlar