Logo
975
946
4
18.58
18.41
21.09

İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer koşullar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan açıklamaya göre; İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir." ifadelerine yer verdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

İlan   edilen    kadrolara    başvuracak    adayların;    Üniversitemiz    Personel    Daire    Başkanlığının    web    sayfası    Belge    ve    Formlar    Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın  listesi  ve  eserlerinden  oluşan  dosyasının  (profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların  başlıca  eserlerini  belirtmesi  ve  profesör/doçent  kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir.) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise  (profesör  kadroları  için  6  nüsha,  doçent  ve  doktor  öğretim  üyesi  kadroları  için  ise  4  nüsha)  CD/flashdisk  ortamında  şahsen  veya  posta  yolu  ile (profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müracaat edecek adayların; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’nda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’na Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir.

Müracaat edecek adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge- ve- formlar  web  adresinde  yer  alan  “Başvuru  Beyan  Formu  ve  Evrak  Kontrol  Listesi”ni  doldurarak  başvuru  dilekçesi  ekinde  imzalı  olarak  koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek/ niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Yabancı  ülkelerden  alınan  diploma  ve  doktora  belgelerinin  Üniversitelerarası  Kurul  (ÜAK)  tarafından  onaylanmış  denklik  belgesinin  başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANIDER.ADETAÇIKLAMA
2021- 101HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİUÇAK BAKIM VE ONARIMUÇAK BAKIM VE ONARIMDOÇENT11Uçak Havacılık Uzay Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
2021- 102HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
HAVACILIK YÖNETİMİHAVACILIK YÖNETİMİDOÇENT11Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim dalında Doktora derecesi almış olup, Finans alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
2021- 103İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİPROFESÖR11Yönetim Bilişim Sistemleri veya İşletme alanında doktora derecesini almış olmak. Bilişim sistemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2021- 104İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİKULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31İktisat ve Göç Tarihi konularında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2021- 105MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİDOÇENT11Mekatronik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Güç Elektroniği konularında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
2021- 106MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR11İşletmelere yönelik üretim ve/veya süreç optimizasyonu konularında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2021- 107MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİBİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİDOÇENT11Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden Doçentlik unvanı almış olmak. Biyometri, Robotik, Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik, Biyoenformatik ve Biyomedikal Enstumentasyon konularından herhangi biri ile
ilgili uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2021- 108MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİBİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR11Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden Doçentlik unvanı almış olmak. Biyometri, Robotik, Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelektronik, Biyoenformatik ve Biyomedikal Enstumentasyon konularından herhangi biri ile
ilgili uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2021- 109MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİPETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında Doktora derecesini almış olmak.
2021- 110MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİPETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİPETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİDOÇENT11Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Petrol ve Doğalgaz, Rezervuar, Sondaj ve/veya kuyu tamamlama konularından en az birinde uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2021- 111MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR11Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Bilgisayar sistem yapısı ve donanımı veya insan bilgisayar etkileşimi veya ağlar ve ağ sistemleri konularından en az birinde uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
2021- 112MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİDOÇENT11Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Bilgisayar sistem yapısı ve donanımı veya insan bilgisayar etkileşimi veya ağlar ve ağ sistemleri konularından en az birinde uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
2021- 113MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİBİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almış olmak.
2021- 114MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİMÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜMÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALIDOÇENT11Kimya alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almış olmak. Konjuge polimerler ve elektrokimya alanında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2021- 115MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİDOÇENT11Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almış olmak. Üretim teknolojileri, yüzey iyileştirme teknolojileri veya kaynak teknolojileri
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

İlgili Haberler

Okunanlar