Logo
975
946
4
18.58
18.41
21.09

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin koşullar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gündür.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (

www.mku.edu.tr

. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere

gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar: Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans,

yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların ( Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumlardan alacakları (e-Devletten alınabilir.) onaylı hizmet belgesini dosyaya eklemeleri gerekmektedir

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.)

-Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

-Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

-Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belgenin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.(e-Devletten alınabilir.)

-Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

-Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-Devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.

İLAN OLUNUR.

Rektörlük (Santral) : 0 326 221 33 17-18

Diş Hekimliği Fakültesi : 0 326 245 60 60

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi : 0 326 245 51 14

Ziraat Fakültesi : 0 326 245 58 33

 

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANDERECEADETNİTELİKLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERAĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, adli diş hekimliği alanında çalışmış olmak.
ORTODONTİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, fonksiyonel ortodontik tedavi alanında çalışmış olmak.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, oral implantoloji alanında çalışmış olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tüzüğüne göre Protetik DişTedavisi alanında uzman olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOÇENT11Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almışolup, kapsayıcı eğitim konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT11Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almış olup, üst bilişsel yeterlilikler ve program geliştirme konusunda çalışmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİDOÇENT11İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olup, matematiksel beceriler konusunda çalışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİARKEOLOJİKLASİK ARKEOLOJİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, antik dönem mimarlığı üzerine çalışmaları olmak.
KİMYAORGANİK KİMYADOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, biyobozunur polimerler konusunda çalışmış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITÜRK HALK BİLİMİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, âşıklık geleneği
üzerine çalışmış olmak.
TARİHTÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARİHİ
DOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, oryantalizm
konusunda çalışmış olmak.
YAKINÇAĞ TARİHİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Rumeli Tarihi üzerine çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSAT POLİTİKASIPROFESÖR11Politik İktisat ve Kurumsal İktisat alanında doçent unvanı almışolup, kalkınma iktisadı konusunda çalışmış olmak.
MALİYEMALİ İKTİSATPROFESÖR11Politik İktisat ve Kurumsal İktisat alanında doçent unvanı almışolup, enerji ekonomisi konusunda çalışmış olmak.
İŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMADOÇENT11Pazarlama alanında doçentlik unvanı almış olup, girişimci pazarlama konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT11Pazarlama alanında doçentlik unvanı almış olup, marka
yönetimi konusunda çalışmış olmak.
YÖNETİM VE ORGANİZASYONDOÇENT11Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı almış olup,
liderlik ve girişimcilik konusunda çalışmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİDOÇENT11Tıp doktoralı olup, Temel Tıp Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.
HEMŞİRELİKİÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOÇENT11Dâhili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçent unvanı almış olup, yaşlılık üzerine çalışmış olmak.
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, kifoplasti konusunda çalışmış olmak.
ÇOCUK CERRAHİSİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, pediatrik gastroenterolojik cerrahi konusunda çalışmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARIDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, tıbbi retina ve vitreoretinal cerrahi konusunda çalışmış olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMPROFESÖR11Perinatoloji yan dal uzmanı olmak
KULAK-BURUN, BOĞAZHASTALIKLARIDOÇENT11Odyoloji bilim dalında doçent unvanı almış olup, koklear implant konusunda çalışmış olmak.
DÂHİLİ TIP BİLİMLERİENFEKSİYON HASTALIKLARIDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, COVID-19 konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, HIV tedavisi konusunda çalışmış olmak.
İÇ HASTALIKLARIDOÇENT11Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bilim dalında doçent unvanı almış olup, ilgili alanda uluslararası klinik
araştırma ve geliştirme deneyimi olmak.
KARDİYOLOJİPROFESÖR11Akut miyokard infarktüsü ve akut pulmoner emboli konusunda çalışmış olmak.
TIBBİ GENETİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Tıp fakültesi mezunu olup, Tıbbi Genetik uzmanı olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİKLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERVETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİDOÇENT11İlgili alanda doçent unvanı almış olup, farmakokinetik konusunda çalışmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİBAHÇE BİTKİLERİSÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmışolup, süs bitkileri konusunda çalışmış olmak.
BİTKİ KORUMAENTOMOLOJİDOÇENT11Bitki zararlısı böcek ve akarlar konusunda çalışmış olmak.
FİTOPATOLOJİDOÇENT11Bitki patojeni funguslar konusunda çalışmış olmak.
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİTARIM MAKİNE SİSTEMLERİPROFESÖR11Hassas tarım teknolojileri konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT11Tarım makineleri ve teknolojileri alanında çalışmış olmak.
TARIM EKONOMİSİTARIM POLİTİKASIDOÇENT11Tarımsal ekonomi ve tarım politikaları alanında çalışmış olmak.
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİBESLEMEBİTKİ BESLEMEPROFESÖR11Bitki beslenme fizyolojisi ve ağır metaller konusunda çalışmış olmak.
ZOOTEKNİHAYVAN YETİŞTİRMEDOÇENT11Kanatlı hayvanların beslenmesi konusunda çalışmış olmak

 

İlgili Haberler

Okunanlar