Logo
975
946
4
18.58
18.41
21.09

Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer başvuru koşulları yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alımı yapacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 85 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları
yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.) 
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve
ç koşullarından birini sağlayan belge
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10. 1 Adet Fotoğraf

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça
belirtilmelidir.)
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7 Fıkrası a, b, c ve
ç koşullarından birini sağlayan belge
7. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
9. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
11. 1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat.2) Beşiktaş
İstanbul
Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69 

Sınav Takvimi;
• İlan Tarihi : 03 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021
• Ön Değerlendirme Tarihi : 21 Haziran 2021
• Giriş Sınavı Tarihi : 24 Haziran 2021
• Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Haziran 2021

Sonuçların açıklanacağı web sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (03/06/2021 – 17/06/2021) 15 gündür.

 

SIRA
NO
FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL
BÖLÜMPROGRAM
ANABİLİM DALI
UNVANSAYIİLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
1Diş HekimliğiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
doktorasını ve/veya uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında tamamlamış olmak
2Diş HekimliğiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene CerrahisiProf.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında tamamlamış olmak, doçentliğini
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak.
3Diş HekimliğiKlinik BilimlerEndodontiDoç. Dr.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Endodonti alanında tamamlamış olmak, doçentliğini Endodonti alanında
almış olmak.
4Diş HekimliğiKlinik BilimlerEndodontiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Endodonti alanında
tamamlamış olmak,
5Diş HekimliğiKlinik BilimlerOrtodontiDr. Öğr. Üyesi2Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Ortodonti alanında tamamlamış olmak.
6Diş HekimliğiKlinik BilimlerPeridontolojiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
doktorasını ve/veya uzmanlığını Periodontoloji alanında tamamlamış olmak.
7Diş HekimliğiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiProf.1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak, doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.
8Diş HekimliğiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimligĭ Fakültesinden mezun olmak, doktora ve/veya uzmanlıgı̆ nı Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
9Eğitim BilimleriBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiDr. Öğr. Üyesi veya Doç. Dr.1Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında
tamamlamış olmak.
10Eğitim BilimleriBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiProf.1Doktorasını Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi, Doçentliğini Eğitim Teknolojisi alanından almış
olmak.
11Eğitim BilimleriBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiProf.1Doktorasını ve Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden almış olmak.
12Eğitim BilimleriEğitim Bilimleri BölümüRehberlik Ve Psikolojik
Danışmanlık
Prof.1Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Yönetimi ve
Planlaması alanından almış olmak.
13Eğitim BilimleriYabancı Diller Eğitimi Bölümüİngiliz Dili EğitimiDr. Öğr. Üyesi1Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini İngiliz Dili Eğitimi veya Dilbilimi alanında tamamlamış olmak, lisans/lisansüstü seviyede ders vermiş olmak.
14Eğitim BilimleriTemel Eğitim BölümüOkul Öncesi ÖğretmenliğiDr. Öğretim Üyesi veya Doç. Dr.1Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tamamlamış olmak.
15HukukÖzel HukukTicaret Hukuku (Kara Ticareti)Prof.1Özel Hukuk doktora mezunu olmak, Ticaret Hukuk alanında doçent olmak, Ticaret Hukukunun alt dallarında çalışmalar yapmış olmak, Üniversite tecrübesi olması ve Almanca bilmek.
16İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerLojistik YönetimiLojistik YönetimiDr. Öğr. Üyesi veya Doç. Dr.1İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanında Doktra yapmış olmak. Tedarik Zinciri, Lojistik veya Süreç Yönetimi konularında Scopus veri tabanında taranan yayınlar
yapmış ve bu yayınlara atıf almış olmak.
17İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler
SosyolojiSosyolojiProf.1Sosyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak,
sosyal cinsiyet alanında araştırmalar yapmış olmak
18İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerSosyolojiSosyolojiProf.1Sosyoloji Alanında doçent unvanına sahip olmak.
19İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerPsikolojiPsikolojiDr.Öğr.Üyesi veya Doç.Dr. veya/Prof.1Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak; tercihen Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji veya Endüstri & Örgütsel Psikoloji alanlarında kuvvetli bir araştırma profiline sahip olmak.
20İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerPsikolojiPsikolojiDoç.Dr.1Klinik Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak ve Doçentliğini Klinik Psikoloji bilim alanından almış olmak. Alanında uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak.
21İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerAmerikan Kültürü ve EdebiyatıAmerikan Kültürü ve EdebiyatıDoç. Dr.1İngiliz Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinden doktora yapmış olmak ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doçent unvanına sahip olmak.
22İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerUluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikProf.1İktisat alanında Doktora yapmış olmak, Gelişme İktisadı alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Ekonomik büyüme ve verimlilik konularında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak,
23KonservatuarMüzikMüzikProf.1Doktorasını ve Doçentliğini Müzik (Yorumculuk) alanında almış olmak. Yorumculuk ve Piyano enstrümanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
24KonservatuarSahne SanatlarıSahne SanatlarıDoç. Dr.1Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında
doktora yapmış olmak. Doçentliğini Sahne Sanatları ve Yönetimi alanından almış olmak.
25Mimarlık ve TasarımMimarlıkMimarlıkDoç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi1Mimarlık lisans derecesine sahip olan, mimari tasarım veya mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi
alanında doktora derecesine sahip olan.
26Mimarlık ve TasarımMimarlıkMimarlıkProf.2Mimarlık Bölümlerinden Y. Lisans veya lisans derecesinde diploması olan, doçentlik derecesini Mimarlık alanından almış olan, 'Mimarlık, Tasarım, Mimarlık Eğitimi ve/ya Mimarlık tarihi' konularında
çalışmaları olan adaylar.
27Mimarlık ve Tasarımİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDr. Öğr. Üyesi1İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahibi olan, İçmimarlık tasarım stüdyoları, yapı ve yapı
malzemeleri konularında ders verebilecek adaylar
28Mimarlık ve Tasarımİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDoç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi1İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip, ya da Mimarlık bölümlerinden alınan lisans derecesi üzerine İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip; İçmimarlık tasarım stüdyoları, yapı ve yapı malzemeleri ve/veya yapı fiziği konularında ders verebilecek
adaylar
29Mühendislik ve Doğa BilimleriBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Robotik, gömülü sistemler, bilgisayar mimarisi veya nesnelerin interneti konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
30Mühendislik ve Doğa BilimleriBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Siber güvenlik, paralel ve dağıtık sistemler, bilgisayar ağları veya yazılım mühendisliği konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
31Mühendislik ve Doğa BilimleriBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1Biyomedikal Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Biyomedikal elektronik, biyomalzeme, biyomekanik, biyomedikal sinyal işleme veya tıbbi görüntüleme konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
32Mühendislik ve Doğa BilimleriBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1Biyomedikal Mühendisliği veya ilgili alanda doktora
yapmış olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik veya ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.
33Mühendislik ve Doğa BilimleriElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Kontrol sistemleri konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
34Mühendislik ve Doğa BilimleriElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Elektronik, çip tasarımı veya mikroişlemciler
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
35Mühendislik ve Doğa BilimleriElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Haberleşme sistemleri, gömülü sistemler veya nesnelerin interneti konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
36Mühendislik ve Doğa BilimleriEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiDoç. Dr.1Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Rassal programlama ve süreçler alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.
37Mühendislik ve Doğa BilimleriEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiDoç. Dr.1Makina Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Isı ve kütle transferi, termodinamik, hesaplamalı akışkanlar mekaniği, soğutma iklimlendirme ve yakıt pilleri konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
38Mühendislik ve Doğa BilimleriEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiDoç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi1Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir enerji sistemleri, enerji yönetimi, enerji ekonomisi ve çevre, yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
39Mühendislik ve Doğa Bilimleriİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiDoç. Dr.1İnşaat Mühendisliği, Hidrolik ve Su kaynakları veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Hidrolik veya hidroloji konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
40Mühendislik ve Doğa Bilimleriİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1İnşaat Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Geoteknik konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
41Mühendislik ve Doğa BilimleriMatematik MühendisliğiMatematikProf. Dr.1Uygulamalı Matematik veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Optimizasyon, makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
42Mühendislik ve Doğa BilimleriMatematik MühendisliğiMatematikProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1Matematik veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Soyut cebir, sayılar teorisi veya topoloji konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
43Mühendislik ve Doğa BilimleriMekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgisayar destekli tasarım, mekatronik sistem tasarımı, makina elemanları ve mekanik tasarım, yenilikçi ve eklemeli üretim teknolojileri veya akıllı malzemeler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
44Mühendislik ve Doğa BilimleriMekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Robotik, gömülü sistemler, siber-fiziksel sistemler, güç elektroniği, kontrol teorisi ve uygulamaları veya endüstriyel otomasyon konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
45Mühendislik ve Doğa BilimleriMekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Malzeme veya mühendislik mekaniği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
46Mühendislik ve Doğa BilimleriYapay Zeka MühendisliğiYapay Zeka MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri analitiği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
47Mühendislik ve Doğa BilimleriYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiDoç. Dr.1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. İnsan bilgisayar etkileşimi, mobil programlama ve tasarımı, proje yönetimi, sistem analizi ve tasarımı veya yönetim bilişim sistemleri konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
48Mühendislik ve Doğa BilimleriYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiDoç. Dr.1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgisayar ağları, sosyal ağlar, ağ güvenliği, ağ simülasyonu ve programlama, nesnelerin interneti konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
49Mühendislik ve Doğa BilimleriYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, büyük veri ve veri analitiği konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
50Mühendislik ve Doğa BilimleriYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Siber güvenlik, bilgi güvenliği, bulut bilişim konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
51Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce)Prof.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
2Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
52Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)Prof. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
53Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)Prof. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
54Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik (İngilizce)Prof.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
1İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
55Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik (İngilizce)Prof.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
56Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik (İngilizce)Prof. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
57Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDişçilik HizmetleriAğız ve Diş SağlığıDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
doktorasını ve/veya uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
58Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDişçilik HizmetleriDiş Protez TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
doktorasını ve/veya uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
59Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüİlk ve Acil Yardım (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını Acil Tıp alanında almış olmak ya da Hemşirelik lisans mezunu olup alanında doktora mezunu olmak ve acil servis alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
60Uygulamalı Bilimler YüksekokuluGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıDr. Öğr. Üyesi1İşletme veya Gatronomi ve Mutfak Sanatları alanında Doktra yapmış olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları uygulama alanlarıyla ilgili deneyim sahibi olmak.
61Uygulamalı Bilimler YüksekokuluPilotajPilotajDoç. Dr.1Havacılık Yönetimi veya İletişim alanında doktara yapmış olmak, Doçentliğini Havacılık Yönetimi veya Uygulamalı İletişim alanından almış olmak. Havacılık kültürü ve örgütsel iletişim alanında
çalışmalar yapmış olmak.
62Uygulamalı Bilimler YüksekokuluPilotajPilotajDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya diğer ilgili alanlardan almış olmak.
63Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
2TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
64Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
1 
65Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
veya
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
66Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi3
67Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
68Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi5
69Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
70Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
71Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
72Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
73Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
74Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
75Diş HekimliğiKlinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiÖğretim Görevlisi1Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak
76Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiÖğretim Görevlisi1Lisansını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden almış olmak, Yüksek lisansını dijital oyun tasarımında yapmış olmak, eğitim
teknolojilerinde doktora yapıyor olmak.
77Sağlik Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüİlk ve Acil Yardım (İngilizce)Öğretim Görevlisi1Hemşirelik lisans ve alanında yüksek lisans mezunu olmak ve acil servis alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

 

 

İlgili Haberler

Okunanlar