Logo
975
946
4
18.58
18.41
21.09

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan açıklamaya göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı yapacağını ilan ile duyurdu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 gün olduğu belirtildi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR
1.Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 24/e maddesinde belirtilen
asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3.Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
5.Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit
edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
6.Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.
**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
• Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili
sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
• Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
• Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
• Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
• Doçentlik Belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
• Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi
yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
• Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların
tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

 

BirimBölümABD / ASDUnvanDer.Ad.Açıklama
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri FakültesiMüzik Teknolojisi BölümüSes ve Kayıt Teknolojileri Anabilim DalıDoçent11Geleneksel Çalgıların Ses Kayıt Süreçleri hakkında çalışmaları olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüEğitim Prog. ve Öğretim Anabilim DalıDoçent11Doçentlik unvanını Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak. Dijital öyküleme ve teknoloji destekli öğretim alanında çalışmaları olmak.
İcra Sanatları FakültesiÇalgı Eğitimi BölümüTelli Çalgılar Anasanat DalıDoçent21Mızrapsız saz çalma teknikleri ve notasyonu üzerine çalışmaları olmak.

 

 

İlgili Haberler

Okunanlar